Meny
Kjøreregler for tildeling av treningstid i Midt-Tromshallen
Følgende praktiske bestemmelser må leietakerne i Midt-Tromshallen forholde seg til.

Åpning av hallen og adgang til garderobe og bane:

Hvert lag ved ansvarlig lagleder får utdelt et sett nøkler til henholdsvis inngangsdør og dør til garderober/hall.

Et lag har i utgangspunktet ikke adgang til garderoben før 30 minutter før treningen starter.

Hallen skal stenges senest 30 minutter etter siste trening/kamp om kvelden.

Ingen spillere skal komme inn på banen før på det klokkeslett klubben/lagets trening/kamp starter. Lagets trening/kamp starter ikke før det tidspunkt som er oppgitt i leiekontrakten eller spilleplan.

Ansvarlig person gis opplæring i forhold til rutiner knyttet til åpning og stenging av hallen samt de tekniske installasjoner.

Renhold og rydding av hallen, tribunen og garderoben.

Leietaker plikter å holde det reint og ryddig på kunstgresset og ellers inne i hallen og på tribunen. Og for å lette dette er tribunen inndelt i tre soner som vil lette renholdet når lagene forlater hallen.

Det er forbud mot å spytte på banen og å bruke snus og tyggegummi i hallen. Alt av tape og annet søppel må fjernes når laget forlater banen.

Sand og skitt (om vinteren snø) skal bankes av skoene utenfor hallbygningen, og må ikke dras med inn i garderobene. Det er heller ikke tillatt å vaske skoene i vasken i dusjen.

Når laget forlater garderoben skal alt av søppel være fjernet.

Det er lagets ansvar og foreta rydding og grovrengjøring i garderoben etter trening og kamp.

Forlat garderoben i den stand som dere ønsker at den skal være når dere kommer dit.

Hver leietaker plikter å oppgi i leieavtalen en person som er ansvarlig for at leietaker forlater hall og garderobe i ryddig stand etter trening og kamp.

Dersom vi får rapport om at leietakere ikke overholder denne instruksen, kan dette resultere i at leieforholdet må opphøre.

Skader og hærverk:

Ansvarshavende hos leietaker plikter å påse at det ikke øves hærværk eller foregår misbruk av utstyr som er montert eller plassert i hallen. Dette gjelder blant annet målburene som må behandles med forsiktighet hvis de flyttes.

Oppdages skader eller mangler ved utstyr eller annet i hallen, plikter den ansvarlige å melde fra om dette umiddelsbart. Skader utført ved uaktsomhet eller misbruk vil medføre erstatningsansvar.

Aktiviteter som ved pålegg ikke tillates i hallen, vil kunne være grunnlag for bortvisning fra hallen.

Parkering:

Parkering av biler skal skje på anviste parkeringsplasser mellom Finnfjordbotn Vidaregåande skole og Midt-Tromshallen AS.

Vaktmestere og hallbetjening:

Det er fast ansatte vaktmester/hallbetjent i hallen. Alle spørsmål om feil og mangler ved hallen kan rettes hallbetjenten.

Utleievirksomheten blir organisert enklest mulig. Dette betyr at skal vi klare å drive hallen på en forsvarlig måte er vi avhengig av at våre leietakere innretter seg etter de retningslinjene som er fastsatt.

Husk at idretten selv at eierinteresser i hallen.

Hvis det skulle oppstå behov for å få kontakt med ansvarlige personer finnes telefonliste til disse oppslått på egen tavle i gangen til garderobene.

Fordelinger i kjernetider:.
 • Ungdomsfotball (13-16 år) prioriteres i tiden før kl 18:00 (fra 2005 - 17:30)
 • Voksenfotball prioriteres deretter (junior, dame og A-lag)
 • Lag i de høye divisjonene prioriteres foran lag i lavere divisjoner
 • Tiden mellom (fra 2005 - 17:30) 18:00 - 22:00 skal være forbeholdt voksenfotball
 • Lag som er tilsluttet Troms fotballkrets prioriteres foran andre lag
 • Lenvik kommune har økonomisk ansvar for hallen, og klubber fra kommunen prioriteres derfor
 • Det bør hensyntas hvor mange lag klubbene hadde ved siste års serie

Tilleggsforslag (opp til diskusjon):

 • Det bør tas hensyn til avstander mtp tidspunkt for trening (aldersbestemt).
 • Det bør tas med i vurderingen muligheter klubbene har/ikke har til å trene i idrettshaller.
 • Det bør i løpet av f.eks. en 5-årsperiode søke å utligne lite treningstid/ugunstig treningstid. F.eks. må klubbene påregne seg med jevne mellomrom noe ugunstige treningstider. Dette må "fordeles" mellom klubbene over tid.

Helgetiltak som skal prioriteres:

 • Kretslag
 • Vinterserien
 • Coca-cola cup
 • Mars Cup